iLearn

iLearn Online Learning Centre

Každý hlupák môže vedieť,

ide o to, pochopiť.

„Albert Einstein“

iLearn OZ

Občianske združenie podporujúce tvorbu a sprístupňovanie digitálneho vzdelávacieho obsahu. Popularizuje využívanie online technológií vo vzdelávaní.

idDesign

Portál pre rozvoj znalostí a zručností v oblasti manažmentu projektov korporatívnej identity a brandingu, rozvoja komunikačných a prezentačných schopností.

GEG SK

Google Education Group Slovak Republic je komunita vytvorená v spolupráci s Google for Education California. Sprístupňuje komunikačné a vzdelávacie aplikácie založené na aplikáciách Google.

WSA

World Summit Awards je celosvetová súťaž digitálnych riešení. Na národnej úrovni pôsobí v temer všetkých štátoch združených v OSN pričom Slovensko bolo zastúpené už pri jej zrode (2003).

Identita, Dizajn, Správanie

Osobnosť firmy,
Organizácie,
Jednotlivca

Google Education Group
Slovak Republic

Platforma pre záujemcov o online výučbu, virtuálne semináre a tvorivú spoluprácu s využitím aplikácií pre vzdelávanie spoočnosti Google.

World Summit Awards

WSA (World Summit Awards) je medzinárodná súťaž, ktorá vyhľadáva a oceňuje inovatívne digitálne riešenia. Hlavným poslaním je podporiť udržateľný rozvoj a plnenie cieľov Organizácie Spojených Národov  (OSN). 

FAQ

Aké je zameranie OZ iLearn?

Cieľom združenia je:

Popularizácia využívania online technológií vo vzdelávaní.

Tvorba, archivácia, kategorizácia a sprístupňovanie digitálneho vzdelávacieho obsahu.

Organizácia medzinárodných online workshopov a konferencií.

Podpora a popularizácia súťaží študentov stredných a vysokých škôl v tvorbe aplikácií na báze informačných technológií.

Organizácia multikultúrnych vzdelávacích komunít.

Ako vznikla Google Education Group Slovenská republika?

Google Education Group Slovak Republic je komunita vytvorená v spolupráci s Google for Education California.

Cieľom je podporovať výmenu skúseností v oblastiach:

– efektívnosti vzdelávania na rôznych stupňoch vzdelávacieho systému, inštitucionálneho a firemného vzdelávania,

– stimulov a bariér aplikácie získaných poznatkov v praxi,

– metód a foriem vzdelávania s dôrazom na využívanie online technológií,

– vnímanie hodnoty vzdelania v súčasnej slovenskej spoločnosti.

Komunita vytvára platformu pre pedagógov, trénerov, tútorov, manažérov, tvorcov vzdelávacieho obsahu, podnikateľov v oblasti vzdelávania.

Čo je World Summit Awards?

WSA (World Summit Awards) je medzinárodná súťaž, ktorá oceňuje inovatívne digitálne riešenia s cieľom podporiť udržateľný rozvoj a napĺňanie cieľov OSN. Súťaž sa koná v 8 kategóriách, ktoré odzrkadľujú ciele OSN pre udržateľný rozvoj od roku 2003 a zúčastňuje sa jej viac ako 180 krajín sveta. Hlavné ciele WSA: Podpora inovácií v oblasti digitálnych technológií, zvyšovanie povedomia o potenciáli digitálnych technológií pre riešenie globálnych problémov, podpora medzinárodnej spolupráce medzi inovátormi a tvorcami digitálnych riešení. Viac informácií o súťaži a o tom, ako sa do nej zapojiť, nájdete na stránke wsa-global.org.

Aké sú benefity účasti v súťaži World Summit Awards?

Ocenené riešenia sú prezentované na webovej stránke WSA a jej partnerov na všetkých kontinentoch. Tlačený katalóg WSA, je distribuovaný do globálnej partnerskej siete. Účasť v súťaži zároveň poskytuje  spojenie s odborníkmi, členmi poroty a vývojármi zo všetkých kútov sveta. Víťazi domácej a svetovej súťaže majú oprávnenie používať logotyp víťaza vo svojej elektronickej a tlačenej komunikácii. Najlepšie riešenia v jednotlivých kategóriách získavajú odmeny podľa pravidiel aktuálneho ročníka súťaže.

Poskytuje iLearn OZ vzdelávacie kurzy?

V priebehu činnosti OZ iLearn vzniklo mnoho online kurzov ako aj otvorených seminárov. Pre záujemcov sú voľne prístupné. V prípade potreby je možné požiadať o asistenciu pri výučbe.

Aká je certifikácia portfólia kurzov?

Všetky kurzy resp. výučbové aplikácie vznikli v rámci univerzitnej výučby a výskumných aktivít na Slovensku a v zahraničí (EU, USA,Kanada). Pravidelné hodnotenie používateľmi je samozrejmosťou.

Kontakt

Copyright © 2024 OZ iLearn Všetky práva vyhradené
Vytvorené pomocou ElegantThemes